Augstais purvs

Augstais purvs ir viena no skaistākajām Latvijas dabas bagātībām, kas lielākajā daļā Rietumeiropas nav sastopama. Augstais purvs, sūnu purvs, jeb oligotrofais purvs ir viens no purvu veidiem. Augstais purvs veidojas no zemajiem vai pārejas purviem, kad tie pieaugot augstumā sasniedz apkārtējās virsas līmeni, un gruntsūdens pieplūde tiek pārtraukta — purvi saņem tikai atmosfēras nokrišņus. Augstajiem purviem raksturīgs pacēlums vidusdaļā. Latvijas mitrajā Read more [...]